การออกแบบโครงสร้างกล่อง

การออกแบบโครงสร้างกล่องตามผลิตภัณฑ์ บริษัท เจ.เค. บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการออกแบบ และโครงสร้างกล่องตามความต้องการ โดยการออกแบบงานพิมพ์ (กราฟฟิก) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ ทันสมัย สวยงาม เป็นที่สะดุดตาต่อสินค้า และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั้น ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ซึ่งเป็นการพิมพ์ฐานนูนตัวแม่พิมพ์ทำจากวัสดุโพลิเมอร์ มีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้ มีความสม่ำเสมอในการรับหมึกพิมพ์

ในปัจจุบัน มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีการพิมพ์ และสามารถพิมพ์รายละเอียดงานที่เป็นเม็ดสกรีนได้คมชัด ทำให้ภาพที่ได้มีสีสัน และมิติ จึงเหมาะสำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่มีความหนา เช่น กล่องลูกฟูกในอุตสาหกรรมอาหาร การนำบรรจุภัณฑ์ไปบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้หมึกพิมพ์ที่ปราศจากโลหะหนัก เช่นสารตะกั่ว รวมทั้งต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนระบบพิมพ์ FLEXO ใช้หมึกพิมพ์ที่เป็นระบบน้ำที่ไม่ก่อมลพิษ รวมทั้งตัวบุคคลและสภาพแวดล้อม บริษัท เจ.เค.บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด ได้นำเทคโนโลยีระบบการพิมพ์ FLEXO มาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิต และสามารถตอบสนองความต้องการของทุกขั้นตอนการผลิต และบริการ อย่างเป็นระบบรวมถึงสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของกล่องที่ผ่านการผลิตจากบริษัท เจ.เค. บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด