การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

บริษัท เจ.เค. บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด ได้นำกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกที่ทันสมัย แบบครบวงจร และมีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างกล่องตามผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และออกแบบงานพิมพ์ (กราฟฟิก) ตลอดจนการผลิตกล่องด้วยเครื่องพิมพ์ FLEXO เครื่องไดคัท เครื่องสล๊อต เครื่องปะกาว และเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกที่ทันสมัย ทำให้สามารถผลิตกล่องได้ทุกรูปแบบทั้งกล่อง RSC, กล่องไดคัท, กล่องฝาครอบ และไส้ในรูปแบบต่างๆ