การผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก

บริษัท เจ.เค. บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกที่มีคุณภาพ โดยการนำเอาเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์  เลือกใช้วัตถุดิบกระดาษคราฟท์ที่มีคุณภาพ จากผู้ผลิตม้วนกระดาษคราฟท์ชั้นนำของเมืองไทย อีกทั้งผู้ควบคุมการผลิตที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี จึงมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้แผ่นกระดาษลูกฟูกที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ บริการให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง