WK (ผิวสีขาว)

WK (ผิวสีขาว) มีความเรียบของผิวกระดาษสูง สามารถนำไปผลิตกล่องที่มีความแข็งแรงและเน้นความสวยงามด้านการสิ่งพิมพ์ซึ่ง เหมาะสำหรับทำกล่องบรรจุเครื่องใช้ไฟฟ้า ยาและเครื่องมือแพทย์ อาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก และอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ เป็นต้น