KI (ผิวสีน้ำตาลอ่อน)

KI (ผิวสีน้ำตาลอ่อน) สีอ่อนตามธรรมชาติของเยื่อกระดาษ มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงรองลงมาจากเกรด KA เหมาะสำหรับทำเป็นกล่องใช้บรรจุสินค้าภายในประเทศ นิยมใช้สำหรับทำกล่องบรรจุสินค้าจำพวก สินค้าอุปโภคและบริโภค