กล่องฝาเกย
รหัสสินค้า : B0002
ชื่อสินค้า : กล่องฝาเกย
รายละเอียด

        เป็นกล่อง 4 เหลี่ยมเปิดได้ด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบนและด้านล่างมีลักษณะเกยกันเหมาะกับการบรรจุสิ่งของที่น้ำหนักมาก เช่นกล่องเฟอร์นิเจอร์ , กล่องใส่เครื่องกรองอากาศ, ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป