เกี่ยวกับเรา
บริษัท เจ.เค. บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด
เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น และ 5 ชั้น โดยมีรูปแบบกล่องกระดาษลูกฟูกแบบต่างๆ เช่น กล่องสี่ฝาชน (RSC), กล่องฝาเกย (OSC), กล่องไดคัท (DIE-CUT) และไส้ในพาร์ติชั่นรูปแบบต่างๆ เป็นต้น โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายทั้งรูปแบบ และพิมพ์ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูงของระบบ FLEXO และใช้หมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการบริการ
ปัจจุบัน บริษัท เจ.เค. บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด ใช้เงินลงทุนกว่า 200 ล้านบาท
มีกำลังการผลิตมากกว่า 60,000 ตันต่อปี
จากการขยายขนาดขององค์กรที่เติบโตขึ้นย่อมแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในสายงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ บริษัท เจ.เค. บรรจุภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด มีความเชี่ยวชาญในด้านงานบรรจุภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพ และการบริการมามากกว่า 30 ปี ได้สั่งสมจนกลายเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่นำไปสู่ความสำเร็จ